TEL: 086-788-4690
PRO – SERVICES

G Suite Training

For Beginner & Experts

จัดอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ใน G Suite ให้สอดคล้องกับการทำงานของแต่ละภาคธุรกิจที่นำเครื่องมือใน G Suite ไปใช้งาน ประยุกต์ใช้ในองค์กรเกิด Business Transformation

Training Courses

หลักสูตรอบรม G Suite เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานตามลักษณะงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Basic

การใช้งานเครื่องมือ G Suite ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น Gmail , Calendar, Hangouts, Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms, Google Site

สำหรับการทำงานขั้นพื้นฐาน และ นำไปสู่ Workflow ในการทำงานที่ดีขึ้น

 

Advance

การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างงานเอกสาร หรือ Presentation อย่างเต็มความสามารถ ลงลึกถึงฟังก์ชั่นและฟีเจอร์สำคัญที่จะช่วยให้ได้งานที่สวยงามและดียิ่งกว่าเดิม เพิ่มมุมมองใหม่ให้ธุรกิจของคุณ

 

Customize

การผสมผสานเนื้อหาการเรียนรู้ตามความต้องการของบริษัทลูกค้า เพื่อที่จะนำ G Suite ไปใช้งานได้ตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

 

Business Transformation

จัดทำ Workshop Onsite ให้ลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยนำปัญหาของกระบวนการเดิมมาวิเคราะห์และจัดการพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสามารถนำไปต่อยอดกับกระบวนการอื่นๆในองค์กร

Read More

 

สอบถามบริการ G Suite Training

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่  086-788-4690

Basic Training

R

เหมาะสำหรับ

ลูกค้าใหม่ที่ต้องการเห็นภาพรวมการใช้งานเครื่องมือทุกตัวใน G Suite ทำความรู้จัก และเรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน

l

เนื้อหาการสอน

Communication

 • Gmail: การรับส่งอีเมล การตั้งค่าแบบมืออาชีพ
 • Calendar: สร้างการนัดหมายการประชุม และ กิจกรรม
 • Hangouts Chat / Meet: สนทนา แชท และประชุมด้วยวิดีโอเสียง

 

Collaboration

 • Google Drive: การอัพโหลด และแชร์ไฟล์อย่างมืออาชีพ
 • Docs/ Sheets/ Slides / Forms:
  พื้นฐานการสร้างงานเอกสาร จัดการข้อมูล พรีเซนเทชั่น แบบสอบถาม สามารถนำไปใช้ได้จริง และเกิดประสิทธิภาพ
}

ระยะเวลา 6 ชม.

จำนวนผู้เข้าเรียน 30 คน / TA คน หรือ 30 คนขึ้นไป / TA 2 คน

Advance Training

R

เหมาะสำหรับ

ลูกค้าเก่าที่ผ่านการอบรมคอร์ส G Suite Basic Training หรือเคยใช้งานเครื่องมือใน G Suite ในการทำงานมาก่อน

l

เนื้อหาการสอน

Collaboration

 • Docs: การตั้งค่าและการจัดทำเอกสาร คู่มือ
 • Slides: การสร้าง template และเทคนิคการจัดตกแต่ง
 • Forms
  – ทำความรู้จักประเภทคำถามต่างๆ
  – การตั้งค่านำเสนอและการแจ้งเตือน รวมถึงผลการตอบรับ
 • Advanced Sheets
  – กลุ่มฟังก์ชั่นสร้างแผนปฏิบัติงาน
  – กลุ่มฟังก์ชั่นที่ใช้ในงานฐานข้อมูล
  – กลุ่มฟังก์ชั่นที่ใช้จัดข้อมูล
}

ระยะเวลา 6 ชม.

จำนวนผู้เข้าเรียน 30 คน / TA คน หรือ 30 คนขึ้นไป / TA 2 คน

Why learning is so important

ทำไมลูกค้าถึงต้องการ Training

หากองค์กรของคุณสามารถใช้งานเครื่องมือ ฟีเจอร์ต่างๆของ G Suite ได้อย่างครอบคลุม การทำงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานเอกสาร การทำงานหรือการใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมไปถึงการติดต่อภายในและนอกองค์กร จะก่อให้เกิด Workflow ความลื่นไหลของการทำงาน ทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้น ลดข้อผิดพลาด และ สามารถสร้างงานออกมาได้ดีขึ้น 

Knowledge & Compehension

ความรู้ & ความเข้าใจเนื้อหา

รู้ถึงความสามารถของเครื่องมือสำคัญต่างๆ เข้าใจหลักการทำงานพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสาร แชร์ และ การสื่อสาร รวมถึงการตั้งค่าต่างๆให้เหมาะสมกับการทำงานของคุณ เริ่มต้นใช้งาน G Suite ได้อย่างถูกต้องตามหลักของ Google

Application & Analysis

นำความรู้ไปประยุกต์ & วิเคราะห์

นำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับงาน หรือ ปัญหาในการทำงาน ให้เกิดการแก้ไขหรือแนวทางที่ดีขึ้น สามารถเข้าใจถึงปัญหา วิเคราะห์ เพื่อหา Solution ที่ดีที่สุดโดยใช้เครื่องมือ G Suite ในการช่วยปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานให้สะดวกรวดเร็ว และ เกิดประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ

SpECIAL COURSE

Business Transformation

บริการให้คำปรึกษา จัดทำ Workshop ในการทำงานที่มีการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิตอล

เพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วย G Suite

การทำ G Suite Workshop Onsite

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจัด Workshop กับแต่ละกลุ่ม Business Team เพื่อให้มองเห็นปัญหาของกระบวนการทำงานแบบเดิมๆ และ พัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Learn More

Why is important?
กระบวนการทำงานในทุกองค์กรปจจุบันอาจมีบางกระบวนการที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดความล่าช้าหรือการใช้ทรัพยากรบุคคลไม่เต็มที่นำมาสู่รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น การทำงานที่มีการปริ้นท์กระดาษและให้คนเดินเอกสารไปส่ง ทำให้เกิดต้นทุนของกระดาษเพิ่มขึ้น ค่าไฟที่สูงขึ้นจากเครื่องพิมพ์ ค่าจ้างพนักงานเดินเอกสาร นอกจากนี้หากเอกสารผิดพลาดต้องกลับมาทำกระบวนการใหม่และใช้เวลานานขึ้น ส่งผลให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่ง Business Transformation สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปญหาเหล่านี้ได้ด้วยเครื่องมือ G Suite

สอบถามบริการ G Suite Training

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่  086-788-4690

Contact Us

ติดต่อสอบถามรายละเอียดแพคเกจ และ โปรโมชั่นราคาพิเศษ

ข้อมูลเกี่ยวกับ G Suite และ การติดตั้งนำไปใช้งานในองค์ รวมไปถึงบริการเสริมสำหรับ Training และ การย้ายระบบอีเมล

w

สอบถาม - สั่งซื้อ G Suite

ติดต่อ Sales Engineer G Suite